Kledinginzameling, vergunning

Wilt u huis-aan-huis kleding inzamelen voor een goed doel? Dan vraagt u hiervoor toestemming bij de gemeente.

De gemeente Waddinxveen verstrekt per twee jaar maximaal vier vergunningen voor kledinginzamelingen. Inzamelende instanties moeten voldoen aan de eisen die het Centraal Bureau Fondsenwerving daaraan stelt.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt bij welke organisaties kleding inzamelen voor goede doelen. Betrouwbare organisaties krijgen het CBF-keurmerk. Hierdoor weten donateurs dat ze met een gerust hart kunnen geven. De gemeente checkt bij het CBF of uw organisatie dit keurmerk heeft.
 
De kledinginzamelingen mogen alleen worden gehouden in februari, mei, eind augustus/begin september en november.

In geval er meer geschikte gegadigden zijn, vindt toewijzing plaats d.m.v. een roulatiesysteem. 1 x per 2 jaar in  november beslist de gemeente welke vier instanties een vergunning krijgen voor de komende inzamelingsperiode van 2 jaar.

Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.  
 
 

Meld bij de gemeente dat u kleding wilt inzamelen. Geef hierbij de volgende informatie:

  • naam en contactgegevens van de aanvrager;
  • waar en wanneer de inzameling plaatsvindt;
  • wat het doel is van de inzameling;
  • voor wie de kleding is bestemd.