Reclame maken, plaatsen of verspreiden

Wilt u reclame maken in de gemeente Waddinxveen? Bijvoorbeeld op of aan een gebouw of door het verspreiden van reclamemateriaal zoals flyers, folders of samples.

Op deze pagina leest u wat de mogelijkheden zijn en of u een vergunning nodig heeft.

Wilt u een reclamebord plaatsen aan een gebouw, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. U kunt daar ook meer informatie opvragen. Bel 088 54 50 001 of via info@odmh.nl. Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Wilt u uw evenement of activiteit op een effectieve manier onder de aandacht brengen? Maak hiervoor gebruik van de permanente tweezijdige A0 reclamedisplays aan de lichtmasten. Doordat de displays strategisch geplaatst zijn langs de belangrijke door- en toevoerwegen is het bereik en de attentiewaarde van uw buitenreclamecampagne optimaal. Indien u een reclame wilt plaatsen kunt u contact opnemen met Centercom Buitenreclame B.V. www.centercom.nl tel. 020 46 09 085

Hoe werkt het?

De gemeente heeft met Centercom Buitenreclame B.V. een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van 50 tweezijdige A0 reclamedisplays. Dit bedrijf verzorgt voor u het plaatsen en verwijderen van de affiches. Centercom is verantwoordelijk voor de uitstraling van de borden en het naleven van afspraken over plaatsing en onderhoud. U kunt via Centercom ook uw affiche laten ontwerpen en/of drukken. Plaatsing van affiches kan uitsluitend via Centercom Buitenreclame B.V.. Het plaatsen van driehoeks-reclameborden door verschillende exploitanten is niet meer toegestaan. Illegaal geplaatste sandwichborden en driehoeksborden worden verwijderd.

Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, vraagt u toestemming aan de gemeente.

Wat kost het?

 • voor 1 dag: € 40,50
 • voor 2 dagen tot en met 2 maanden € 48,65

  Als u een spandoek wilt ophangen, vraagt u zichzelf dan het volgende af:

 • Is normaal gebruik van de weg mogelijk?
 • Is de veiligheid van voetgangers en ander verkeer in gevaar?
 • Is er overlast voor omwonenden?
 • Kan de boodschap kwetsend zijn voor anderen?
 • Wordt het straatbeeld ontsierd?

De gemeente mag commerciële reclameteksten op spandoeken weigeren. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het spandoek wilt ophangen
 • op welke plek u uw spandoek wilt ophangen
 • wanneer en hoelang u het spandoek ophangt
 • hoe groot het spandoek is
 • een tekening of een foto van het spandoek

Vraag de vergunning minimaal 4 weken van tevoren aan. De gemeente kan eisen dat uw spandoek wind en/of lucht doorlaat. Let verder op het volgende:

 • Zorg ervoor dat u het spandoek goed vastmaakt.
 • Zorg ervoor dat u geen schade veroorzaakt aan bomen, muren of lantaarnpalen.
 • Zorg ervoor dat het spandoek tegen het weer kan.

 

Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit mag doen. Meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

 • de reden, de datum, het tijdstip en de plaats van verspreiding
 • het soort reclamemateriaal

Waddinxveen heeft gebieden aangewezen waar niet geflyerd mag worden. Dit zijn alle winkelgebieden en de stations. U mag alleen promotiemateriaal uitdelen als u hiervoor een evenementenvergunning heeft.  Of als het promotiemateriaal is van Nederlandse politieke partijen of voor levensbeschouwelijke, culturele, educatieve of maatschappelijke doelen. Ook Straatkrant-verkoop is toegestaan. De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).