Gemeentegrond gebruiken

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei;
  • voor opslag van bouwmaterialen;
  • om een container op te plaatsen.

De procedure is afhankelijk van de aard van uw verzoek. U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken via het contactformulier. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2004 het Groenstructuurplan vastgesteld. Hierin is een nieuw snippergroenbeleid geformuleerd (zie verwijzingen).

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een situatieschets van de grond