Brandveiligheid, melding of vergunning

Voor sommige gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minimaal 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet deze melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Via Omgevingsloket kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Doe de Vergunningcheck in het Omgevingsloket om te zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Vraag de vergunning minimaal 6 maanden van tevoren aan via het Omgevingsloket. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken, voordat u de vergunning hebt. Tijdens het online aanvragen, wordt aangegeven welke documenten u moet meesturen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een situatieschets met een schaal van minstens 1:1000;
 • per verdieping of terrein een plattegrond met een schaal van minstens 1:100;
 • per plattegrond:

 

 •  hoogte van de vloer
 • oppervlakte
 • maximaal aantal personen
 • brand- en/of rookwerende afscheiding
 • vluchtroutes en hoe deze zijn aangegeven
 • draairichting van deuren
 • zelfsluitende deuren en sluitwerk van deuren
 • noodverlichting
 • brandmeldcentrale en -paneel
 • alle blusapparatuur
 • brandweeringang

In de volgende gevallen vraagt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan:

 • U biedt slaapplekken aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

Als er minimaal 50 personen bij elkaar zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Dit doet u bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs.
 • Lichte industrie, bijvoorbeeld een loods, stal of tuinbouwkas.
 • Kantoor, bijvoorbeeld een bankgebouw, gemeentehuis of provinciehuis.
 • Bijeenkomsten in bijvoorbeeld een congrescentrum, kerk, wijkgebouw of theater.
 • Zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra.
 • Een winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw of een winkel bij een tankstation.

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Uw aanvragen of meldingen voor Waddinxveen dient u in bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. U kunt daar ook terecht voor alle informatie. Bel 088 54 50 001 of mail: info@odmh.nl