Milieu, vergunning of melding

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen.

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Uw aanvragen of meldingen voor Waddinxveen dient u in bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. U kunt daar ook terecht voor alle informatie. Bel 088 545 00 01 of mail info@odmh.nl

 • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Bij een ingewikkelde aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven aan de gemeente. Geef hierbij aan waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit.
 • U ontvangt bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.

 • Doe de melding minimaal 4 weken via Omgevingsloket online voordat u start met uw activiteiten.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding.
 • Als uw melding niet compleet is, kan de gemeente u om aanvullende informatie vragen.

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.