Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
 • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang. Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.

Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u een bingo of kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

Een bingo moet u wel uiterlijk 14 dagen van tevoren melden bij de gemeente.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Loterijvergunning aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Loterijvergunning aanvragen

U mag een loterij organiseren als:

 • minimaal 50% van de opbrengst naar het goede doel gaat
 • u maximaal 50% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • de deelnemer er iets voor moet doen: bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken
 • een jury bepaalt wie de prijzen wint

U mag een bingo organiseren als:

 • een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat de bingo organiseert
 • de waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400,00 is
 • de waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550,00 is

U mag een kansspel organiseren als u daar alleen maar reclame mee wilt maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de “Gedragscode promotionele kansspelen” staan. Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.

Om een te doen, heeft u een DigiD-account of eHerkenningsaccount nodig.

Bingo melden

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de aanvraag. Een non-profitorganisatie moet de aanvraag indienen. De activiteiten zijn van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard en de activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd.

Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500,00 is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Als het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500,00 is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.
 • U hoeft de vergunning niet aan te vragen als het prijzenpakket minder is dan € 2.300,00.

Geef bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel;
 • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert;
 • de totale waarde van de prijzen;
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging);
 • kopie statuten van de vereniging.