Terrasvergunning

Wilt u een terras plaatsen dan heeft u een exploitatievergunning nodig. Een terras is een onderdeel van een exploitatievergunning. U kunt dus niet afzonderlijk een terrasvergunning aanvragen. Onder een terras verstaat de gemeente: een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Exploitatievergunning aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Exploitatievergunning aanvragen

U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • Naam en adres van uw horecabedrijf
  • De maten van uw terras (met tekening)

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente maak dan binnen 6 weken bezwaar.

De gemeente controleert een keer per kwartaal de uitstallingen bij winkels en bedrijven. Dit wordt ook gefotografeerd.
Winkels en bedrijven die een uitstalling hebben voor het aanbieden van hun koopwaar, ontvangen daarvoor een aanslag precariobelasting van de BSGR.

Als het terras niet op eigen terrein staat, wordt voor het terras precariobelasting in rekening gebracht. Het bedrag hangt af van aantal m2 van het terras.

U mag niet zomaar een terras boven het water plaatsen. Wilt u dit toch doen? Dan vraagt u een vergunning aan bij het waterschap/hoogheemraadschap. Bij sommige waterschappen is het genoeg als u een melding doet. Vraag hiernaar bij het waterschap in uw omgeving.

Bij het waterschap kunt u een aanvraagformulier krijgen. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op het water wilt plaatsen;
  • de aard en omvang van het te plaatsen voorwerp;
  • de datum en tijdsduur van de plaatsing;
  • de plek van de plaatsing.