Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

Als u buiten de normale openingstijden open wilt zijn dan hebt u een ‘ontheffing openingstijden horecabedrijven’ nodig.

Openbare gebouwen mogen in Waddinxveen geopend zijn op maandag tot en met vrijdag tot 00.45 uur en op zaterdag en zondag tot 01.45 uur.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Ontheffing aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Ontheffing aanvragen

 • U hebt een geldige exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning.
 • Alleen leidinggevenden of exploitanten die op de exploitatievergunning of drank- en horecawetvergunning staan, kunnen een ontheffing aanvragen.
 • U kunt maximaal 5 keer per jaar een ontheffing van de openingstijden aanvragen.
 • Bij de beoordeling van uw aanvraag controleren wij of er (overlast)klachten of overtredingen bekend zijn over de locatie of het horecabedrijf.
 • U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken van tevoren aan.
 • U informeert omwonenden van tevoren dat u een ontheffing hebt aangevraagd/gekregen.
 • U sluit de ramen en deuren. De deur mag alleen open om personen er uit te laten. Hiervoor moet bij de ingang minimaal één toezichthouder staan.
 • De ontheffing geldt alleen voor het bedrijf zelf dus niet voor terrassen.
 • U doet ook een melding bij de ODMH in Gouda  (kennisgeving incidentele activiteit).

U vraagt uw ontheffing aan via de knop hierboven met e-Herkenning of DigiD.

U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • Uw naam en de naam van de leidinggevende
 • Naam en adres van uw horecabedrijf
 • Waarom u langer open wilt zijn
 • Op welke dag(en) u langer open wilt zijn
 • Tot hoe laat u open wilt zijn