Exploitatievergunning horecabedrijf

Wilt u een openbare inrichting starten of overnemen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig.

Voorbeelden hiervan:

 • Restaurant
 • Café
 • Cafetaria
 • Snackbar/grillroom/broodjeszaak
 • Buurt- of clubhuis, sportkantine
 • IJssalon
 • Hotel
 • Pension
 • Speelhal

Wilt u alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Wilt u geen alcohol verkopen of schenken? Dan is een exploitatievergunning voldoende.

Als u ook een terras wilt exploiteren, dan heeft u een terrasvergunning nodig.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Aanvragen

Neem contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland Gouda via tel. 088 545 00 01

 • om te checken of het (te bouwen) horecapand past binnen het bestemmingsplan;
 • als het horecapand verbouwd wordt en u een bouwvergunning moet aanvragen;
 • om na te gaan of uw horecabedrijf aan de milieueisen voldoet;
 • als u reclame gaat aanbrengen aan het pand;
 • als een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding moet aanvragen; een gebruiksmelding is nodig als meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig kunnen zijn; u kunt via via het omgevingsloket een aanvraag indienen.

De volgende vergunningen vraagt u bij de gemeente Waddinxveen aan:

 • een exploitatievergunning;
 • een Alcoholwetvergunning als u alcohol schenkt.

Exploitatievergunning € 424,00

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen;
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing;
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt;
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden;
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren.

Ja, dat kan. Wilt u de leidinggevende(n) op uw exploitatievergunning wijzigen? Ga dan naar de pagina melding wijziging leidinggevende/beheerder. Voor een wijziging van de inrichting kunt u het aanvraagformulier exploitatievergunning gebruiken. Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven.  

Aanvraag exploitatievergunning

Een exploitatievergunning is een vergunning die iedere horecaondernemer in Waddinxveen moet hebben. Of u nu een discotheek, een café of een afhaalzaak opent, zonder exploitatievergunning mag de zaak niet open zijn.

Deze bijlagen moet u bij de aanvraag meesturen:

 • tekening op schaal van het horecapand met een indeling, ligging, verschillende ruimten, grenzen van het terrein en het terras (als dat van toepassing is); 
 • verklaring van goed gedrag van de houder en van alle leidinggevenden die maximaal 3 maanden oud is;
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de houder en alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan; dit plan geeft informatie over de werkzaamheden, de producten die verkocht worden en de klanten/bezoekers die uw horecabedrijf gaan bezoeken;
 • een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand. Tip: sluit de huurovereenkomst pas af op het moment dat u een vergunning van de gemeente ontvangen heeft. De vergunningaanvraag kan langer duren als een Bibob-procedure gevolgd moet worden;
 • een ingevuld Bibob-vragenformulier;
 • kopie van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.

Aanvraag Alcoholwetvergunning

Als u alcohol schenkt moet u, naast een exploitatievergunning, ook een aanvraag doen voor een Alcoholwetvergunning.

Deze bijlagen moet u bij de aanvraag meesturen:

 • tekening op schaal van het horecapand met een indeling, ligging, verschillende ruimten, grenzen van het terrein en het terras (als dat van toepassing is); 
 • verklaring van goed gedrag van de houder en van alle leidinggevenden die maximaal 3 maanden oud is;
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de houder en alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn;
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan; dit plan geeft informatie over de werkzaamheden, de producten die verkocht worden en de klanten/bezoekers die uw horecabedrijf gaan bezoeken;
 • een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand. Tip: sluit de huurovereenkomst pas af op het moment dat u een vergunning van de gemeente ontvangen heeft. De vergunningaanvraag kan langer duren als een Bibob-procedure gevolgd moet worden;
 • een ingevuld Bibob-vragenformulier;
 • kopie van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
 • formulier Bijlage model A Verklaring leidinggevenden (commercieel horecabedrijf) of formulier Bijlage model B Verklaring leidinggevenden (para-commerciële instellingen);
 • verklaring sociale hygiëne van alle leidinggevenden;
 • bestuursreglement (alleen bij para-commerciële instellingen).

Ja, u moet een nieuwe exploitatie- en Alcoholwetvergunning aanvragen als u een bestaande zaak overneemt. Vergunningen zijn zaak- en/of persoonsgebonden.

Als de exploitatievorm, de rechtsvorm of de inrichting wijzigt dan moet u een nieuwe exploitatievergunning aanvragen.

Deze aanpassingen geeft u aan ons door via het contactformulier:

 • leidinggevenden veranderen bij een commercieel bedrijf;
 • beheerders bij een alcoholvrije instelling/bedrijf;
 • een verandering van de inrichting (zoals uitbreiding of verbouwing);
 • aanpassen openingstijden.

 

Het bestemmingsplan bepaalt welke functie het pand heeft. Als het bestemmingsplan een andere bestemming aangeeft, kunt u geen horecabedrijf in dat pand starten. Als u toch op die plek een horecapand wil starten, moet bekeken worden of het “gebruik in strijd met bestemmingsplan” toch mogelijk is. Om “gebruik in strijd met het bestemmingsplan” mogelijk te maken, kan de gemeente hiervoor een omgevingsvergunning verlenen. Wilt u meer weten over dit proces? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening BWT van de ODMH in Gouda.

Uw horecapand is brandveilig. Denk hierbij aan brandwerende deuren, noodverlichting, blusmiddelen, etc. De brandweer controleert of uw horecapand voldoet aan deze brandveiligheidseisen. Deze eisen staan in het Bouwbesluit 2012. Soms heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig of een gebruiksmelding. Via het omgevingsloket ziet u of u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een melding nodig heeft. U kunt via het omgevingsloket ook online of schriftelijk een aanvraag indienen.

Als u een nieuw horecabedrijf begint, moet u voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is om te voorkomen dat het horecabedrijf overlast voor de omgeving geeft (geuroverlast, geluidoverlast, afvalwater etc). Wilt u weten aan welke eisen u moet voldoen voor uw horecazaak? Kijk dan op Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). U moet minimaal vier weken voor de opening van uw horecazaak een milieumelding indienen.

De behandeling van een exploitatie- of Alcoholwetvergunning duurt gemiddeld 8 weken. Het kan ook voorkomen dat de aanvraag langer duurt dan 8 weken. Dit kan het geval bij een Bibob-procedure. Dit houdt in dat u na 8 weken de zaak nog niet mag openen. Een horecazaak mag nooit geopend zijn voordat een exploitatie- en Alcoholwetvergunning is afgegeven. Opent u de zaak wel, dan wordt deze met meteen gesloten en krijgt u een boete.

Alleen als u in een geldige Alcoholwetvergunning heeft, kunt u een vergunning aanvragen voor het plaatsen van maximaal 2 kansspelautomaten (gokkasten). Voor het plaatsen van een behendigheidsautomaat (bijvoorbeeld flipperkast) is geen vergunning nodig.

Wilt u een gokkast plaatsen, dan moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • u heeft  een geldige Alcoholwetvergunning
 • het bedrijf is hoogdrempelig  (bijv. café of restaurant)
 • bezoekers zijn 18 jaar en ouder

Op maandag tot en met vrijdag tussen 00.45 uur en 06.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 01.45 uur en 06.00 uur zijn alle inrichtingen gesloten.

Dit staat ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening. Bekijk de APV op officielebekendmakingen.nl.

 • als een andere eigenaar zich in de horeca-inrichting vestigt; als de ondernemer al gevestigd is, dan mag de zaak pas open als deze nieuwe eigenaar een geldige vergunning heeft;
 • als de ondernemingsvorm verandert: bijvoorbeeld de onderneming was een eenmanszaak, maar is nu een v.o.f. geworden.

Voor para-commerciële instellingen geldt:

 • als de bedrijfsvoering of rechtsvorm verandert;
 • wanneer de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wijzigt, vraagt u een nieuwe vergunning aan.

U vraagt een aanpassing van uw vergunning aan als de horeca-inrichting wijzigt. Bijvoorbeeld als het pand is uitgebreid of als er een terras bijkomt.