Alcoholvergunning aanvragen

Wilt u dranken waar alcohol in zit verkopen in een horecabedrijf, bijvoorbeeld in een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig.

Als u alcohol wilt schenken in een buurtcentrum, sportkantine of verenigingsruimte dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig. Dit is een paracommerciële horecavergunning.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Alcoholwetvergunning Model A (commercieel) aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld.

Alcoholwetvergunning Model B (paracommercieel) aanvragen

Ja, bij een aanvraag voor een vergunningen vult u ook het Bibob-formulier in. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met het formulier beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.  

bibob-formulier

 • vergunning artikel 3, 1e lid Alcoholwet € 424,00 
 • wijziging van een vergunning op grond van artikel 30a Alcoholwet (wijzigen leidinggevende) € 121,00
 • wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 Alcoholwet € 121,00
 • ontheffing artikel 35 Alcoholwet € 60,00

 

 • u en alle leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne;
 • u en alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder;
 • er is altijd minimaal 1 leidinggevende aanwezig;
 • alle leidinggevende zijn van goed gedrag;
 • u moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning (niet van toepassing voor een slijterij);
 • het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte;
 • u heeft een huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand;
 • een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Waddinxveen (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur).

Wat zijn de inrichtingseisen?

Bouwbesluit 2012 is leidend, Besluit Eisen inrichtingen is op bijna alle punten vervallen behalve voor wat betreft oppervlakte-eis.

Oppervlakte-eis

Een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft minimaal 1 horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van minimaal 35m2. Een lokaliteit is een ruimte die omsloten is door scheidingsconstructies. De gemeente krijgt de bevoegdheid om nog hogere minimale eisen te stellen. U vindt deze eis in de Alcoholwet art. 10.2.

Hoogte-eis

Hoogte-eis voor nieuwbouw is 2.60 meter van de vloer af gemeten en voor bestaande bouw is 2.10 meter. U vindt deze eis in het Bouwbesluit 2012 art. 4.1, art. 4.7.

Toiletruimte

Voor nieuwbouw moeten er 2 toiletten komen zonder verdere eisen van voorportaal/apart handen wassen. Als er maximaal 15 personen zijn aangewezen op het toilet dan is 1 toilet voldoende. Voor bestaande bouw geldt dat één toilet voldoende is als er maximaal 25 personen op zijn aangewezen. U vindt deze eis in het Bouwbesluit 2012 art. 4.9, art. 4.14.

Ventilatie-eis

Mechanische afvoer is niet verplicht. Luchtverversingscapaciteit bij nieuwbouw is 4dm3/s per persoon (vereist voor nieuwbouw is dat de luchttoevoer rechtstreeks van buiten komt). Voor bestaande bouw geldt 2,12 dm3/s per persoon. U vindt deze eis in het Bouwbesluit 2012 art. 3.6.

Deze norm wordt in 2023 aangepast

Het is verstandig om voor uw horecagelegenheid al vast rekening te houden met de nieuwe norm.

Nieuwe norm: De ventilatie moet minimaal 3,8•10-3 m3/s per m2 zijn voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en de afvoer van lucht moet mechanisch zijn. 

Voor verenigingen en stichtingen (paracommerciële instellingen) die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

Ja, dat kan.  Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Voor het wijzigen van de leidinggevende(n) op uw alcoholvergunning gebruikt u het formulier Melding wijziging leidinggevenden Alcoholvergunning. 

Voor een wijziging van de inrichting kunt u het aanvraagformulier wijziging van de inrichting gebruiken. Alleen de ondernemer is gemachtigd om de melding door te geven.

De volgende zaken regelt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland te Gouda, tel 088 54 50 000

Brandveiligheid

Veiligheid in uw (horeca)pand is erg belangrijk. De brandweer beoordeelt uw inrichting op veiligheid. Meer informatie hierover krijgt u bij de brandweer. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer 088 24 65 000.