Voornaam of achternaam veranderen

Wilt u uw voornaam of achternaam veranderen? U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. Een verzoek om uw achternaam (geslachtsnaam) te veranderen doet u bij Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  • Neem contact op met een advocaat.
  • De advocaat dient vervolgens de aanvraag in bij de rechtbank.
  • Bij een persoon jonger dan 18 jaar doet een van de ouders of de voogd het verzoek via een advocaat.

Transgender personen hoeven niet naar de rechtbank als zij hun voornaam willen veranderen. Een transgender persoon kan direct terecht bij de gemeente. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 14 0182. Wel zijn een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een arts.

Kijk eerst in de brochure Naamswijziging van Justis of dit kan. Justis is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Justis.

  • Download het aanvraagformulier en vul dit in.
  • Kijk in de brochure Naamswijziging welke code bij uw situatie hoort. Deze code vult u in op het aanvraagformulier.
  • Voeg de gevraagde documenten toe aan het formulier en stuur alles op naar Justis.

U krijgt binnen 20 weken bericht via Justis of uw achternaam veranderd wordt. Dit kan langer duren als uw aanvraag niet compleet is. Als uw achternaam wordt veranderd, dan krijgt u een officieel uittreksel van het Koninklijk Besluit.

De kosten staan in de brochure naamswijziging van Justis

  • Is uw voor- of achternaam veranderd? Dan moet dit ook op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of nieuw rijbewijs aan.
  • Als de rechter besluit dat uw voornaam gewijzigd mag worden, past de gemeente uw geboorteakte aan.
  • De gemeente registreert uw nieuwe voor- of achternaam. Alle overheidsinstanties die gegevens krijgen van de gemeente weten dan ook uw nieuwe voor- of achternaam.
  • Aan andere instanties geeft u zelf door dat u een nieuwe voor- of achternaam heeft.

Er is verschil tussen naamswijziging en naamkeuze. Bij geboorte, erkenning, adoptie of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ontstaat een officiële familieband. De ouders kiezen de achternaam van één van de ouders voor het kind en leggen die vast. Er is dan sprake van naamkeuze. De naamkeuze kan alleen bij het eerste kind. Alle volgende kinderen in het gezin krijgen automatisch de achternaam die het eerste kind heeft gekregen.