Aangifte overlijden

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. 

De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Hij/zij kan ook het uitstel tot begraven of cremeren regelen.

Maakt u geen gebruik van een begrafenisonderneming, dan neemt u telefonisch contact met ons op via 14 0182.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aangifte overlijden

  • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

  • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
  • een afschrift van de overlijdensakte.

  • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.
  • Geldig legitimatiebewijs van de aangever.
  • Als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor.
  • Eventueel het trouwboekje van de overledene.
  •  

Een aangifte van overlijden is gratis.  

Als na een overlijden de dag, tijdstip en plek van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.