Verguld Hefje

Het Verguld Hefje wordt toegekend aan personen die bijzondere verdiensten verrichten voor de Waddinxveense samenleving door het werk wat ze gedaan hebben of de presentaties die zij hebben geleverd.

Het Verguld Hefje wordt toegekend aan personen die bijzondere verdiensten uitvoeren voor de Waddinxveense samenleving. Bijvoorbeeld door het werk wat ze gedaan hebben of de presentaties die zij hebben geleverd. Als het Verguld Hefje wordt toegekend, krijgt deze persoon ook een gemeentelijke oorkonde. Op de oorkonde staat de reden van uitreiking en de naam van de persoon.

Waar moet de persoon aan voldoen?

  • iemand die een belangrijke rol in Waddinxveen had/heeft door werkzaamheden;
  • iemand die een zeer bijzondere prestatie heeft verricht op sportief, cultureel, wetenschappelijk of een ander gebied; voorbeeld: het behalen van een Europees- of Wereldkampioenschap, of meer keren Nederlands kampioen geworden;
  • iemand die bekend is door prestaties in de culturele sfeer of in de wetenschap: Waddinxveen is daarom bekend geworden en de persoon heeft een rolmodel voor jongeren in onze samenleving;
  • vrijwilligerswerk Waddinxveen draagt vrijwilligers voor die van groot belang zijn voor de Waddinxveense samenleving en voor bijzondere vrijwilligersactiviteiten voor minimaal 15 jaar.

 

De gemotiveerde voordracht dient als advies aan het college. Het college besluit aan wie een Verguld Hefje wordt toegekend. Het Verguld Hefje wordt uitgereikt door het college.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl.