Legpenning Brons

De Legpenning is een blijk van grote waardering. Deze wordt uitgereikt aan Waddinxveense personen of organisaties die zich bijzonder hebben onderscheiden en een grote verdienste zijn of waren voor de Waddinxveense gemeenschap.

De Legpenning is gemaakt verzilverd brons en heeft een doorsnede van 40 mm. Een zijde draagt het wapen van de gemeente en op de andere zijde staat de naam van de persoon die de onderscheiding krijgt en de datum van uitreiking. De Legpenning is een blijk van grote waardering. Deze wordt uitgereikt aan die (Waddinxveense) personen of organisaties die zich bijzonder hebben onderscheiden en een grote mate van verdienste voor de Waddinxveense gemeenschap hebben gehad.

  • De prestatie is zo groot van betekenis en een bijzonder karakter dat het voor (delen van) de Waddinxveense samenleving gemakkelijk is om zich met de gedecoreerde te kunnen identificeren.
  • Er zijn voor lange tijd uitzonderlijke inspanningen uitgevoerd voor de Waddinxveense gemeenschap.
  • Als voorbeeld kunt u denken aan verschillende soorten van vrijwilligerswerk en voor langere tijd; het behalen van een Olympische titel; organisaties met een lange staat van dienst waarbij ‘Inzet voor de gemeenschap in Waddinxveen’ voorop staat.

 

Wilt u meer weten over het aanvragen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl.

De adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen geeft een advies aan het college. Het college kent de Legpenning toe. De toekenning van een Legpenning wordt bijgehouden in het “Boek van de Legpenningen der gemeente Waddinxveen”. De overhandiging van de Legpenning gebeurt samen met het uitreiken van de gemeentelijke oorkonde.