Koninklijke onderscheiding, lintje

Koninklijke onderscheidingen worden gegeven aan personen die zich onderscheiden door een heel bijzondere prestatie of inspanning die belangrijk is voor de maatschappij. Personen die zich voor de samenleving bijzonder nuttig hebben gemaakt kunnen ook een Koninklijke onderscheiding krijgen. Dit kunnen werkzaamheden zijn als vrijwilliger binnen sociaal-maatschappelijke organisaties, maar ook mooie kunstprestaties, unieke sportprestaties, bijzonder vernieuwend ondernemerschap of grensverleggend wetenschappelijk werk. Koninklijke onderscheidingen worden ook wel ‘lintjes’ genoemd.

We kennen ze allemaal wel. Mensen die zich al vele jaren inzetten voor anderen. Voor een vereniging, stichting, kerk of goed doel. Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak in bescheidenheid en zonder eigenbelang. Kent u ook zo iemand en wilt u hem of haar eindelijk eens in het zonnetje zetten? Draag die persoon dan vóór 1 juli aan voor een Koninklijke onderscheiding.

 • Neem contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0182.
 • Vul daarna het digitale voorstelformulier in.
 • Na het indienen van het formulier, neemt het bestuurssecretariaat contact met u op.

Voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding gelden een aantal voorwaarden. Meer zaken spelen hierbij een rol zoals de aard, periode, tijdsduur, actualiteit en herkenbaarheid van iemands activiteiten. Daarnaast is het belangrijk om aan te tonen welke verantwoordelijkheid iemand draagt en dat de verdiensten vrijwillig zijn. U moet een voorstel zo goed mogelijk onderbouwen. Bij het voorstelformulier voegt u minimaal 3 brieven toe die uw aanvraag ondersteunen. Deze ondersteuningsbrieven zijn ondertekend.

Kent u iemand die u voor een Koninklijke onderscheiding wilt voordragen? Neem dan eerst contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0182 of via e-mail bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl. U krijgt dan uitleg over het indienen van een aanmelding. Ook kunt u op de website www.lintjes.nl lezen hoe u een aanvraag kunt doen. Een voorstelformulier vindt u via www.lintjes.nl/voordragen.

Het predicaat ‘Koninklijk’ is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat vraagt u aan bij de burgemeester. U mag dan de titel ‘Koninklijk’ toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

Onderneming

U kunt het predicaat krijgen als uw onderneming:

 • zeer belangrijk is in uw vakgebied;
 • minimaal 100 jaar bestaat;
 • minimaal 100 werknemers in dienst heeft;
 • aantoonbaar stabiel is en een goede financiële reputatie heeft;
 • geen onderdeel is van een groter bedrijf dat al Koninklijk is;
 • zich als Nederlands bedrijf in de markt zet.

Verenigingen

U kunt het predicaat voor uw vereniging krijgen als uw vereniging:

 • zeer belangrijk is binnen uw vakgebied;
 • minimaal 100 jaar bestaat;
 • geen politieke of andere gevoelige opvattingen verspreidt;
 • geen onderdeel is van een groter verband dat al Koninklijk is.

Als uw organisatie wordt overgenomen of er zijn grote blijvende wijzigingen, dan mag u het predicaat Koninklijk niet meer gebruiken.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

U kunt contact opnemen met het bestuurssecretariaat via e-mail bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl. Dan krijgt u uitleg over het proces.

Proces

 • U dient een aanvraag in bij de burgemeester. Doe dit in de gemeente waar uw organisatie gevestigd is.
 • Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient.
 • Voeg documenten toe die uw uitleg ondersteunen.

Het predicaat Koninklijk staat voor respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning. Dit betekent niet dat de organisatie leverancier is van of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis.

Ga voor meer informatie naar de website van het Koninklijk Huis.

Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De Koninklijke Erepenning kunt u krijgen bij de viering van een bijzonder jubileum. U vraagt de Koninklijke Erepenning aan bij de gemeente. De koning wijst de Koninklijke Erepenning toe.

Alleen een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat kan een Koninklijke Erepenning krijgen. De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt bij de viering van het 50-jarig bestaan. Of bij een volgende 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In zeer bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk. Een bond of overkoepelende organisatie kan de Koninklijke Erepenning niet krijgen.

Op de website van Het Koninklijk Huis leest u wat de eisen zijn de Koninklijke Erepenning te krijgen.

Neem eerst contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl. Dan krijgt u uitleg over het proces.

Proces

 • U vraagt de Koninklijke Erepenning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw vereniging of instelling gevestigd is.
 • Leg duidelijk uit waarom uw vereniging of instelling de Koninklijke Erepenning verdient. Geef hierbij ook informatie over de geschiedenis, het doel van de vereniging en de soort activiteiten.
 • Dien uw aanvraag minimaal 6 maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in. U krijgt vanzelf bericht of u de Koninklijke Erepenning krijgt.

 

Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding (predicaat). Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. Uw onderneming mag dan het Koninklijk wapen gebruiken en de titel “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” toevoegen.

Alleen de koning kan het predicaat Hofleverancier toewijzen. U kunt het predicaat krijgen bij een bijzonder jubileum van uw onderneming (100, 125, 150-jarig, enzovoort). Soms krijgt u het ook bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf. U mag de titel Hofleverancier maximaal 25 jaar gebruiken. Daarna kunt u een verlenging aanvragen.

Op de website van Het Koninklijk Huis leest u waaraan u moet voldoen om het predicaat Hofleverancier te krijgen.

Proces

 • Dien een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente.
 • Doe dit in de gemeente waar uw onderneming gevestigd is.
 • Leg duidelijk uit waarom uw onderneming het predicaat Hofleverancier verdient.
 • Dien uw aanvraag minimaal 9 maanden van tevoren in.

U krijgt vanzelf bericht of u het predicaat Hofleverancier krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde van de commissaris van de Koning of de burgemeester uitgereikt.

Deze documenten heeft u nodig voor uw aanvraag

 • bewijs van de oprichtingsdatum van uw onderneming
 • balans van de afgelopen 5 jaren
 • beschrijving van financiële verwachtingen voor de komende jaren

Neem voor meer informatie contact op met: de Stichting Hofleveranciers in Nederland.

 

Wilt u meer informatie over het predicaat Hofleverancier?

Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via e-mail bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl.