Jeugdonderscheiding

De gemeente Waddinxveen reikt Jeugdonderscheidingen uit. Deze onderscheiding is voor personen tussen de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van sport, cultuur, wetenschap of een ander gebied. Ook jongeren die zich belangeloos inzetten voor een mooier, beter of bekender Waddinxveen komen in aanmerking.

Jeugdige sporters hebben nog een hele topsportcarrière voor zich. Talentvolle jongeren hebben een voorbeeldfunctie voor andere jongeren. De waardering die zij krijgen is een stimulans om door te gaan met het ontwikkelen van hun talent. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Jeugdonderscheiding:

De jonge sporter is:

  • Nederlands kampioen geworden (of kreeg een podiumplaats) in de hoogste jeugdklasse van de tak van sport in een door de sportbond erkend Nederlands Kampioenschap. Dit geldt ook bij een eerste plaats bij Europees- en/of Wereldkampioenschap;
  • inwoner van Waddinxveen of zijn/haar sportteam komt uit Waddinxveen;
  • lid van een bond die rechtstreeks is aangesloten bij NOC*NSF;
  • kampioen geworden in de eigen leeftijds- of gewichtscategorie;
  • kampioen geworden in 2023 of eind 2022.

  • De persoon is tussen de 6 en 18 jaar en zet zich belangeloos in voor een mooier, beter of bekender Waddinxveen en daarvoor waardering verdient.
  • De persoon verleent mantelzorg. Dus helpt vaak een familielid of bekende omdat die een ziekte of beperking heeft of op een andere manier hulp nodig heeft. Denk aan vaak boodschappen doen voor oma, vaak helpen in het huishouden omdat mama ziek is, een wandeling maken met de buurman in een rolstoel. Maar denk ook aan het helpen van broers en zussen zodat ze mee kunnen doen met activiteiten.
  • Een jeugdige zet een actie op voor een goed doel of organiseert (extra)activiteiten voor een vereniging.
  • Een jeugdige levert een bijzondere prestatie op cultureel gebied of voor de samenleving.
  • Een jeugdige helpt bij succesvol opzetten en uitvoeren van een bijzonder initiatief of heeft een bijzondere (helden)daad verricht.

U kunt een jongere aanmelden tot en met 31 oktober 2023. Kent u een jongere die het afgelopen jaar een sportprestatie heeft neergezet of zich het afgelopen jaar belangeloos heeft ingezet? Meld deze jongere dan aan voor een Jeugdonderscheiding

Inwoners van Waddinxveen kunnen jeugd aanmelden voor de jeugdonderscheiding als zij aan de voorwaarden voldoen. De gemeente kent de Jeugdonderscheiding toe.