Erepenning Zilver

De Erepenning Zilver is een ereburgerschap en wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen die in tijd en/of aard van de verdienste een zeer groot belang hebben gehad voor de Waddinxveense samenleving. 

De Zilveren Erepenning heeft een doorsnede van 60 mm. Een kant draagt het wapen van de gemeente en op de andere kant staat de naam van de persoon die de onderscheiding krijgt en de datum van uitreiking. De Zilveren Erepenning is een ereburgerschap.  

De Erepenning Zilver is een ereburgerschap en wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen die in tijd en/of aard van de verdienste een zeer groot belang hebben gehad voor de Waddinxveense samenleving. Als de toekenning voor activiteiten zijn voor langere tijd dan gaat het om een periode van 20 jaar of langer. Maar dan moet er wel sprake zijn van grote verdiensten. Als iemand door een zeer bijzonder karakter in korte tijd een zeer bijzondere staat van dienst opbouwt die niet voor een periode van 20 jaar of langer is, kan deze persoon ook in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Toekenning van deze onderscheiding gebeurt alleen bij hoge uitzondering.

De adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen geeft een advies aan het college. Het college draagt dit advies voor aan de Gemeenteraad, die de uiteindelijke toekenning beslist. De toekenning van het Ereburgerschap wordt bijgehouden in het “Ereboek der gemeente Waddinxveen”.

Als er zeer bijzondere redenen zijn, kan de raad een toekenning van het Ereburgerschap vervallen verklaren. De betrokkene (c.q. directe nabestaande(n)) krijgen hiervan een bericht. De toekenning van het Ereburgerschap wordt aan de persoon uitgereikt door de burgemeester. De persoon ontvangt:

  • de erepenning met de draagmedaille;
  • de oorkonde met de naam van de persoon en de reden van uitreiking.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl.