Nederlander worden

Als niet-Nederlander kunt u op 2 verschillende manieren Nederlander worden:

 1. Nederlander worden door optie
 2. Nederlander worden door naturalisatie

Wilt u Nederlander worden en woont u in Waddinxveen? Doe een aanvraag naturalisatie/optie. Een medewerker van de gemeente gaat dan contact met u opnemen.

Onderwerp

Bedrag

Naturalisatie: enkelvoudig verzoek: standaard € 970.00
Naturalisatie: enkelvoudig verzoek: laag tarief € 722,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk: standaard € 1.238,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk: laag tarief € 991,00
Naturalisatie: minderjarige € 143,00
Optie: enkelvoudig € 206,00
Optie: gemeenschappelijk € 351,00
Optie: minderjarige € 23,00

 

Optie

 • Uw verblijfsvergunning
 • Uw geldige paspoort of een ander reisdocument
 • Uw geboorteakte
 • Andere documenten over uw persoonlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksakte of echtscheidingsakte.

U betaalt de kosten meteen bij de aanvraag

Naturalisatie

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

U betaalt de kosten bij de afspraak in het gemeentehuis.

Optie

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de optieprocedure dan stuurt de gemeente u binnen 13 weken een brief met de beslissing. Als u aan alle voorwaarden voldoet, bevestigd de burgemeester uw optieverklaring. 

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u geen Nederlander worden. Deze beslissing staat in een brief. In deze brief wordt uitgelegd waarom u geen Nederlander kunt worden. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

Naturalisatie

Als u voldoet aan de voorwaarden voor naturalisatie dan maakt de gemeente een advies en stuurt deze samen met uw aanvraag naar de IND. De IND beslist binnen 1 jaar op uw verzoek, deze termijn kan maximaal 2 keer verlengd worden met een half jaar. De IND stuurt het Koninklijk Besluit naar de gemeente en u krijgt bericht van de gemeente. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de IND.

Krijgt u de Nederlandse nationaliteit dan ontvangt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Hiermee zegt u dat u weet dat de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden ook voor u gelden. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Als dit niet zo is, moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.