Afstand doen Nederlandse nationaliteit

Als u afstand wilt doen van uw Nederlandse nationaliteit, legt u een schriftelijke verklaring bij de gemeente af. Deze verklaring heet ‘Verklaring van afstand’.
Uw kinderen verliezen hierdoor ook de Nederlandse nationaliteit, behalve als de andere ouder de Nederlandse nationaliteit heeft.
Blijft u wel in Nederland wonen en/of werken? Dan kan het zijn dat u een verblijfsvergunning moet aanvragen. Informatie hierover krijgt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), telefoonnummer: 088 04 30 430.

Bel met 14 0182 om door te geven dat u een verklaring wil afleggen.

Een verklaring van afstand moet u persoonlijk doen. Alleen als u door lichamelijke of psychische oorzaken onmogelijk kunt komen, kunt u iemand machtigen de verklaring namens u te laten afleggen.

  • De gemeente toetst uw afgelegde verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft.
  • Wanneer uw verklaring leidt tot het wijzigen van de nationaliteit, dan wordt dit aan de hand van de afgelegde verklaring gewijzigd in de basisregistratie personen (BRP).

  • Uw Nederlandse paspoort en/of uw Nederlandse identiteitskaart
  • Uw buitenlandse paspoort (het bewijs dat u naast het Nederlanderschap nog een andere nationaliteit bezit)

  • U hebt vrijwillig een andere nationaliteit gekregen.
  • U hebt fraude gepleegd bij een aanvraag om Nederlander te worden door optie of naturalisatie. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.
  • U bent veroordeeld voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat. U verliest dan uw Nederlandse nationaliteit.