Geboorte, aangifte

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. U doet aangifte van geboorte van uw kind in de gemeente waar uw kind geboren is binnen 3 werkdagen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Geboorteaangifte doen

U kunt ook aan de balie van het gemeentehuis terecht. U moet dan eerst een afspraak maken.

Maak een afspraak

  • Doe aangifte bij de gemeente waar uw kind is geboren. Doe dit binnen 3 dagen.
  • Op zaterdag, zondag of een nationale feestdag kunt u geen aangifte doen. In dat geval krijgt u een extra werkdag de tijd.
  • Doet u later aangifte? Dan meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit aan het Openbaar Ministerie. U kunt dan een boete krijgen.

Aangifte van geboorte is gratis.

De gemeente maakt na de aangifte een geboorteakte op. In de geboorteakte staan de voornaam of voornamen en de achternaam van uw kind. Ook de namen van de ouders, de geboortedatum, -tijd en -plaats staan hierin. U kunt tegen een vergoeding een afschrift of uittreksel van de geboorteakte krijgen. De kosten hiervan zijn € 15,70

  • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die de aangifte doet;
  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder;
  • Eventueel een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • Eventueel een trouwboekje of partnerboekje;
  • Eventueel een akte van naamskeuze als deze bij de erkenning is vastgelegd. Wilt u de achternaam van het kind nog kiezen dan moet ook de moeder mee naar de afspraak;
  • Bij duomoederschap een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Twijfelt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de juistheid van de aangifte, dan kan hij vragen om een verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.

Met het ondertekenen van de akte is de geboorteaangifte een feit. De geboorte wordt vervolgens opgenomen in het geboorteregister en uw kind wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Binnen 4 weken ontvangt u een overzicht met de opgenomen gegevens en het BurgerServiceNummer van uw kind.