Gemeentelijke subsidie aanvragen

Het college stelt subsidieregelingen vast. Daardoor is het duidelijk welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen en hoeveel geld beschikbaar is. U kunt de subsidieregelingen bekijken via www.officielebekendmakingen.nl of klik op de link van de subsidieregeling op deze pagina.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Subsidie aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Subsidie aanvragen
eIDAS logo

Login with your European approved digital identity. More information on eIDAS.

Subsidie aanvragen

Als u subsidie heeft gekregen, moet u verantwoorden wat u met deze subsidie heeft gedaan. Dit noemen wij een ‘aanvraag tot vaststelling’. In de brief die u over uw subsidie heeft gekregen, staat wanneer u een aanvraag tot vaststelling moet indienen en welke gegevens wij nodig hebben. Formulier subsidie verantwoorden  

De gemeente Waddinxveen geeft subsidie aan verenigingen en stichtingen die hun jubileum vieren. Hiervoor is een subsidieregeling vastgesteld. In deze regeling staat wie voor subsidie in aanmerking komt en hoeveel subsidie zij kunnen aanvragen om het jubileum te vieren. De Subsidieregeling Jubilea gaat is ingegaan op 1 juli 2022. Bekijk de subsidieregeling jubilea

U vraagt online subsidie aan voor een kalenderjaar of subsidie voor een activiteit. U kunt dan bijlagen toevoegen om aan te geven waarvoor u de subsidie gebruikt. Vul het online-aanvraagformulier in voor 1 augustus. Voor een losse activiteit vraagt u de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit start aan.

Voor een subsidieaanvraag

Een activiteitenplan en een begroting waarin staat:

  • welke activiteiten uitgevoerd wordt met de subsidie
  • toelichting op deze activiteiten
  • per activiteit personele en materiële middelen

Voor het aanvragen en vaststellen van uw subsidie

  • een inhoudelijk en financieel jaarverslag

Houd voor het invullen ook de volgende gegevens bij de hand:

  • inloggegevens DigiD of eHerkenning
  • uw bankrekeningnummer (IBAN)

De gemeente Waddinxveen publiceert ieder jaar het subsidieregister. In dit register staat een overzicht van alle subsidies die in het genoemde jaar zijn verleend.  Bekijk het subsidieregister 2023.

Ben jij een jongere uit Waddinxveen, en vind jij het leuk om een activiteit te organiseren voor andere jongeren? Mogelijk kan je daarvoor gebruik maken van een subsidie uit het jongerenfonds. Jongeren uit Waddinxveen kunnen een geldbedrag van maximaal € 500,00 aanvragen voor een activiteit of project.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

  • Je bent zelf jongere én je organiseert een activiteit of project voor jongeren.
  • De activiteit die je organiseert – of onderdelen daarvan – zijn nog niet eerder georganiseerd.
  • Je zorgt ervoor dat iemand van 18 jaar of ouder verantwoordelijk is voor de financiën.

Wil je hulp bij het organiseren? Ga dan naar Stichting Jeugd- en Jongerenwerk.