Subsidie Keurmerk Veilig Wonen

Bent u eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in Waddinxveen die minimaal 2 jaar oud is? Dan kunt u subsidie vragen voor het beveiligen van uw woning volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

De gemeente vergoedt 25% van de gemaakte kosten, met een maximum bedrag van € 200,00 per bestaande woning. De kosten van verlichting aan de eigen schuur, schutting of garage om het achterpad te verlichten mogen bij deze subsidieaanvraag meegenomen worden.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Vul het (reserverings) formulier in

Als de aanpassingen nog niet uitgevoerd zijn, kunt u ons vragen om het subsidiebedrag voor u alvast te reserveren. Een reservering is 6 maanden geldig. Vraag een preventieadvies en offerte aan bij een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf . Vul daarna een (reserverings)formulier in en voeg een kopie van de offerte toe. U moet na de goedkeuring van de subsidiereservering binnen 6 maanden de aanpassingen laten uitvoeren. Zijn de aanpassingen binnen 6 maanden uitgevoerd en heeft u een PKVW-certificaat ontvangen? Stuur dan het certificaat en de factuur naar de gemeente om het gereserveerde subsidiebedrag te ontvangen.

Als u de werkzaamheden al heeft laten uitvoeren, kunt een verzoek indienen tot betaling van de subsidie. Vul het formulier in en voeg een kopie van de offerte toe.

Een vereniging van eigenaren (VvE) kan subsidie aanvragen voor meerdere woningen tegelijk. Hiervoor gelden de volgende aanvullende eisen:

  • u levert schriftelijke toestemming van alle woningeigenaren aan voor het treffen van de maatregelen en het verrekenen van de subsidie;
  • u levert een overzicht aan van de maatregelen die per bestaande woning nodig zijn.