Belastingen en WOZ

De gemeente heeft verschillende soorten belastingen, zoals marktgelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing, OZB en WOZ. De gemeente heeft de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met BSGR via telefoonnummer 071 525 62 00 of vul het contactformulier in. Heeft u een DigiD-inlogcode? Dan kunt u meteen inloggen in MijnBSGR.

Dit kan op de website van het kadaster.

Als u het niet eens bent met een door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de BSGR. U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

  • via MijnBSGR;
  • met een brief; stuur uw bezwaarschrift naar: BSGR, Postbus 1141, 2302 BC Leiden

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van BSGR.

Soms wijzigt er iets in uw persoonlijke situatie. U gaat bijvoorbeeld verhuizen, heeft een nieuw rekeningnummer, verkoopt uw woning of bedrijf of huurt geen bedrijfsruimte meer.

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen. Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als het aantal personen na uw verhuizing in uw woning minder dan 2 is, krijgt u misschien wel teruggave. 

Via de website van BSGR geeft u een wijziging in uw persoonlijke situatie door. Ook ziet u of in aanmerking komt voor teruggave.

Wilt u in termijnen betalen? Dan kunt u op de website van de BSGR automatische incasso aanvragen.

Een kopie van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) vraagt u aan bij de BSGR via telefoonnummer 071 525 62 00. Of ga naar www.bsgr.nl