Belastingen

De gemeente heeft verschillende soorten belastingen, zoals marktgelden, afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. De gemeente heeft de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen uitbesteed aan Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met BSGR via telefoonnummer 071 525 62 00 of vul het contactformulier in. Heeft u een DigiD-inlogcode? Dan kunt u meteen inloggen in MijnBSGR.

Dit kan op de website van het kadaster.

Als u het niet eens bent met een door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken bij de BSGR. U kunt uw bezwaarschrift op verschillende manieren indienen:

  • via MijnBSGR;
  • met een brief; stuur uw bezwaarschrift naar: BSGR, Postbus 1141, 2302 BC Leiden

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op de website van BSGR.

Soms wijzigt er iets in uw persoonlijke situatie. U gaat bijvoorbeeld verhuizen, heeft een nieuw rekeningnummer, verkoopt uw woning of bedrijf of huurt geen bedrijfsruimte meer.

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen. Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als het aantal personen na uw verhuizing in uw woning minder dan 2 is, krijgt u misschien wel teruggave. 

Via de website van BSGR geeft u een wijziging in uw persoonlijke situatie door. Ook ziet u of in aanmerking komt voor teruggave.

Wilt u in termijnen betalen? Dan kunt u op de website van de BSGR automatische incasso aanvragen.

Een kopie van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) vraagt u aan bij de BSGR via telefoonnummer 071 525 62 00. Of ga naar www.bsgr.nl