Overlast van geur, geluid of stof

Heeft u overlast van geluid, luchtverkeer, geur, stof of bodemverontreiniging? Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit. Meldingen over lawaai van kleine vliegtuigen of helikopters geeft u door aan de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Meldingen van overlast van geluid, geur, stof of bodemvervuiling geeft u door aan Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH).

Voor meldingen over lawaai en overlast afkomstig van de grote luchtvaart kunt u terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via telefoonnummer 020 6015555 of info@mailbas.nl.

Voor meer informatie over BAS kunt u terecht op www.bezoekbas.nl.

Voor spoed neemt u contact op met het meldpunt via telefoonnummer 0888 333 555.

Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

  • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
  • geven informatie
  • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
  • mogen documenten bekijken en kopieën maken
  • monsters nemen en spullen onderzoeken
  • voertuigen stoppen en onderzoeken
  • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie, de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport.