Burenoverlast

Iedereen die buren naast zich heeft wonen hoort wel eens geluiden. Als dit normale woongeluiden zijn of als de buren een keer een feestje hebben is dit natuurlijk geen probleem. Wanneer deze overlast zich regelmatig herhaalt en uw eigen woongenot hierdoor herhaaldelijk wordt verstoord is dit burenoverlast. Wanneer u er samen niet uitkomt dan kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is gratis.

Bel of mail naar Buurtbemiddeling. U krijgt dan contact met de coördinator Buurtbemiddeling. Zij denkt vrijblijvend met u mee welke aanpak in uw situatie het beste is.

Voorwaarde voor de inzet van Buurtbemiddeling is dat er geen ernstig lichamelijk geweld is gebruikt, de buren aanspreekbaar zijn en de zaak niet bij een andere organisatie, bijvoorbeeld de rechtbank, in behandeling is.

 • Maak kennis met uw buren voor een goede verstandshouding.
 • Zorg voor geluiddempende isolatie.
 • Houd rekening met uw buren met het afspelen van muziek.
 • Plaats een stuk rubber in de deurpost.
 • Leer uw kinderen rekening te houden met de buren.
 • Tijd voor een feestje? Geef dit even door aan de buren en/of nodig ze ook uit.
 • Maak in de avond en nacht minder geluiden.

Er is een website over burenoverlast www.problemenmetjeburen.nl
Daarop staan tips en komt u automatisch bij het project Buurtbemiddeling in uw stad/dorp terecht wanneer u uw postcode invult.

Burenoverlast kan voor vervelende situaties zorgen. Deze stappen kunt u nemen:

 • Praat erover met uw buren. Misschien weten uw buren niet dat u overlast ervaart en zijn zij bereid om een oplossing te zoeken.
 • Vindt u het lastig om in gesprek te komen of loopt het gesprek op niets uit? Dan kan u zich richten tot Buurtbemiddeling. Bij buurtbemiddeling kunt u terecht voor advies of voor bemiddeling.
 • Woont u in een huurwoning? Dan kunt u zich richten tot de verhuurder.
 • Logboek bijhouden. Het is verstandig bij te houden welke overlast u heeft en op welke dagen en tijdstippen. Op deze manier kunnen uw klachten geanalyseerd worden en kan er gerichter gekeken worden naar een oplossing door u en uw buren, buurtbemiddeling of de verhuurder.
 • Vermoedt u dat er nog geen of onvoldoende hulp wordt geboden, neem dan contact op met het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Hollands-Midden via 088 30 83 535. Ook voor informatie en advies.
 • In uiterste en extreme gevallen kunt u een advocaat inschakelen. Samen met uw advocaat kunt u bekijken of een gerechtelijke procedure voor een oplossing kan zorgen. Dit kan echter niet zomaar en hier gaat dan ook een lange tijdsperiode overheen. Het logboek dat u heeft bijgehouden kan meegenomen worden in het proces.