Demonstratie of protestactie houden

In Nederland mag iedereen een demonstratie of protestactie organiseren. Dit is een grondrecht. Als u op een openbare plek wilt demonstreren, meldt u dit minstens 48 uur van tevoren bij de gemeente. Zo kan er op tijd een inschatting worden gemaakt of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het verkeer en de veiligheid. 

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Demonstratie of protestactie melden

U meldt uw demonstratie bij de gemeente. Doe dit minstens 48 uur voordat u de bijeenkomst houdt. Geef de gemeente de volgende informatie: In de melding die u maakt staat het volgende:

 • uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de datum van de bijeenkomst;
 • het doel van de bijeenkomst;
 • de plaats en/of de route;
 • het aantal personen dat u verwacht;
 • welke maatregelen u als organisator neemt om de bijeenkomst goed te laten verlopen

 

 • U hebt uw demonstratie te laat gemeld bij de gemeente.
 • U hebt de gemeente niet op tijd de vereiste informatie gegeven.
 • In het belang van het verkeer en de verkeersveiligheid.
 • Om te voorkomen dat er opstootjes en agressie ontstaat.
 • Om de gezondheid te beschermen.
 •  

Het is belangrijk dat de demonstratie de openbare orde niet verstoort of de veiligheid van burgers in gevaar brengt. Overleg daarom van tevoren met de gemeente, de politie en eventueel de brandweer. Zij zorgen voor bijvoorbeeld dranghekken en wegafsluitingen, EHBO en eventueel begeleiding door agenten.