In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen, dwangsom

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen.

U vraagt de gemeente binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Dit doet u schriftelijk. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

U kunt de gemeente in gebreke stellen als de gemeente niet op tijd beslist over uw aanvraag of bezwaar. Als er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houdt u 8 weken aan als beslistermijn. Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u altijd een bericht hierover sturen.

Download het Formulier ingebrekestelling en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente:  Postbus 400,  2740AK  Waddinxveen

  • Binnen 2 weken na ontvangst van uw formulier beslist de gemeente over uw aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij u een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet ‘een beroep indienen’. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.