Verloren of gevonden voorwerpen

Hebt u iets gevonden of verloren in Waddinxveen? Meld het via de website Verloren of gevonden. U ontvangt per e-mail een bevestiging, dit is ook uw bewijs van aangifte. Na de melding kunt u het gevonden voorwerp zelf bewaren of in bewaring geven bij de gemeente. Denkt u dat het om diefstal gaat, dan moet u aangifte bij de politie doen.

Voorwerpen die zijn ingeleverd bij de gemeente met een waarde tot € 450,00 worden drie maanden bewaard. Als het voorwerp meer dan € 450,00 waard is, wordt het 1 jaar bewaard.

Vaak is er de mogelijkheid om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. In dat geval heeft u de plicht om het voorwerp te onderhouden, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert. Na afloop van de bovengenoemde bewaartermijn kunt u dan eigenaar worden van het voorwerp wanneer de eigenaar tijdens de bewaartermijn niet bekend wordt. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht alle eventuele (redelijke en aantoonbare) onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen 1 maand te vergoeden aan de beheerder. Als deze redelijke vergoeding niet op tijd plaatsvindt, blijft de beheerder de eigenaar. U kunt het voorwerp ook in beheer van de gemeente geven. In dit geval kunt u na de bewaartermijn geen eigenaar worden van het gevonden voorwerp. U heeft dan ook geen enkele verplichting of recht meer ten aanzien van het voorwerp. Een bij de gemeente in bewaring gegeven gevonden voorwerp waarvan de bewaartermijn is verstreken vervalt aan de gemeente.

Voor de opvang van honden, katten en uitheemse vogels kunt u contact opnemen met het Dierenopvangcentrum Gouda of met de Dierenambulance Gouda e.o. Ook op de website van amivedi kunt u melding maken van gevonden en vermiste huisdieren.