Alles over afval

Cyclus voert alle taken voor afval uit voor de gemeente Waddinxveen. Op de website van Cyclus vindt u alle informatie. Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met Cyclus op.

Hieronder vindt u per onderwerp meer informatie.

Wilt u weten wanneer uw afvalbak wordt geleegd of uw PMD-zak wordt opgehaald? Kijk dan in de afvalkalender of download de Cyclus afval app. Vul uw postcode en huisnummer in en u krijgt meer informatie over afvalinzameling voor uw adres.

Heeft u vragen?

Gebruikt u voor uw huishoudelijk afval een verzamelcontainer? Dan heeft u een afvalpas nodig. Dit is een pas die gekoppeld is aan uw adres. Iedere keer dat u de container gebruikt, wordt een bedrag in rekening gebracht.

U betaalt niet voor GFT-afval en ook niet voor papier/karton.

Gaat u verhuizen?

Dan blijft de afvalpas in de woning voor de nieuwe bewoner. De containers blijven ook achter bij de woning.

Geen pas aanwezig of geen minicontainer bij uw woning?

Of woont u in een nieuwbouwwoning? Vraag dan een pas en/of afvalcontainer aan bij de klantenservice van Cyclus via 0182 547 500.

Is uw afvalcontainer kwijt of is de container stuk?
Vraag dan een nieuwe container aan bij Cyclus via 0182 547 500 of via Cyclus.

Is er geen pas aanwezig of is er geen minicontainer bij uw nieuwe woning? Of woont u in een nieuwbouwwoning?
Vraag dan een pas en/of containers aan bij Cyclus via 0182 547 500 of via Cyclus.

Extra container

Heeft u een extra container nodig? Neem contact op met  Cyclus via 0182 547 500. Voor een extra container betaalt u extra geld.

Omwisselen van container

Wilt u een container omwisselen voor een grotere of kleinere? Daarvoor betaalt u extra kosten. Neem dan contact op met Cyclus via 0182 547 500

Hoe vaak is mijn container geleegd?

Dat kunt u zien als u inlogt op de website van Cyclus.
Heeft u geen inlogcode? Neem dan contact op met Cyclus via 0182 547 500.

Breng grofvuil gratis naar het Grondstoffenplein. 

Adres Grondstoffenplein 

Coenecoop 53A, Waddinxveen 
Telefoon: 0182-547500

Openingstijden

Maandag, woensdag en vrijdag van 13:30 tot 16:30 uur
Zaterdag van 09:00 tot 16:00 uur

Grofvuil laten ophalen

Grofvuil kunt u 1x per kwartaal laten ophalen door Cyclus. Dat kost € 27,50 per keer.

Extra betalen 

Voor sommige soorten afval (o.a. schoon puin, autobanden, gasflessen) betaalt u extra als u het wegbrengt naar het Grondstoffenplein. Kijk voor de kosten en de regels voor het aanbieden van grofvuil op de website van Cyclus.  

 • Cyclus haalt in Waddinxveen het huishoudelijk GFT-afval op. In de online afvalkalender of de Cyclus afval App ziet u wanneer welk afval wordt opgehaald of waar u uw afval kunt brengen.
 • De meeste bewoners van laagbouwwoningen hebben voor het GFT-afval 140 liter of 240 liter minicontainers. Deze worden 1x in de 2 weken geleegd. Als u de Cyclus app installeert, krijgt u automatisch een melding dat het afval wordt opgehaald.
 • Bewoners van (hoogbouw)appartementen brengen het GFT-afval naar de verzamelcontainers.

Snoeiafval is grof tuinafval dat soms te groot of te zwaar is voor de minicontainer of verzamelcontainers. Snoeiafval dat niet in de container past, wordt niet opgehaald.

Bijvoorbeeld coniferen, snoeiafval van hagen en struiken en takken waaraan naalden of bladeren zitten. Snoeiafval levert u in bij het Grondstoffenplein. U kunt snoeiafval ook laten ophalen. Bel voor meer informatie of voor het maken van een afspraak met Cyclus via 0182 547 500.

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) worden in Waddinxveen gescheiden ingezameld. Gooi geen PMD in de restafvalcontainer. Het verwerken van restafval kost veel geld. Van PMD maken ze weer nieuwe producten.

Gooit u ander afval in de PMD-zak? Dan neemt Cyclus de zak niet mee.

U kunt gratis PMD-zakken ophalen bij:

 • Gemeentehuis, Beukenhof
 • Jumbo, Promenade
 • Albert Heijn, Binnendoor
 • Albert Heijn, Koningin Wilhelminaplein
 • Bakkerij Amailia, Brederolaan
 • Plus, Zuidplaslaan  

Bekijk de online afvalkalender   

Cyclus haalt in Waddinxveen het huishoudelijk afval op.
In de online afvalkalender of de Cyclus-app ziet u wanneer welk afval wordt opgehaald of waar u met welk afval terecht kunt. Als u de app heeft gedownload en uw postcode heeft  ingevuld, krijgt u automatisch een melding dat het afval wordt opgehaald.

Gebruikt u voor uw huishoudelijk afval een verzamelcontainer? Dan heeft u een afvalpas nodig. Deze afvalpas is gekoppeld aan uw adres. Iedere keer dat u de restafvalcontainer gebruikt, wordt een bedrag in rekening gebracht. U betaalt niet voor GFT en ook niet voor papier/karton.

Afvalpas kwijt? Vraag dan een nieuwe pas aan bij de klantenservice van Cyclus via 0182 547 500.

In de minicontainers aan huis zit een chip. Zo houdt Cyclus bij hoe vaak u de container aanbiedt. Iedere keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt, wordt een bedrag in rekening gebracht. U betaalt niet voor GFT en ook niet voor papier/karton.

 
Vragen over afvalcontainers, afval scheiden/inzameling of ondergrondse containers stelt u aan Cyclus. Stel uw vraag via het contactformulier of via 0182 547 500

Glas wordt apart ingezameld. Van dit glas wordt weer nieuw glas gemaakt. Dit kost minder energie en grondstoffen dan het maken van nieuw glas. Het is beter voor het milieu en kost daarom minder geld.

Breng uw glas naar een ondergrondse container bij de winkels of naar het Grondstoffenplein. Kijk voor een glascontainer bij u in de buurt in de online afvalkalender of download de Cyclus-app.
 
Past uw glas niet in de container? Breng het glas dan gratis naar het Grondstoffenplein.

De mobiele milieustraat staat tot en met december vier keer per maand op een plek in Waddinxveen.  Hier kunt u gratis klein grof huishoudelijk afval inleveren. Bijvoorbeeld verfblikken, kwasten, batterijen, koekenpannen en speelgoed. Meer informatie of wilt u weten wanneer de mobiele milieustraat bij u in de buurt staat? Ga dan naar de website van Cyclus.

Oud papier/karton wordt in Waddinxveen apart ingezameld.

 • Heeft u een container aan huis? Deze container wordt 1x per 4 weken geleegd. 
 • Woont u in de hoogbouw? Breng dan uw papier en karton naar een van de verzamelcontainers.

In de digitale afvalkalender of de Cyclus afval App ziet u wanneer welk afval wordt opgehaald of waar u met welk afval terecht kunt. U krijgt automatisch een melding dat het afval wordt opgehaald.

Meer weten? Stuur een e-mail met uw vragen naar info@cyclusnv.nl of bel de klantenservice van Cyclus via 0182 547 500.

Gooi klein chemisch afval (KCA) niet in de restafvalcontainer. Maar lever dit KCA gratis in bij het Grondstoffenplein.

Medicijnafval en gebruikte naalden levert u gratis in bij een apotheek.

Vaak kunt u ook op andere plekken uw klein chemisch afval inleveren. Bijvoorbeeld batterijen bij supermarkten en bouwmarkten, injectienaalden en medicijnen bij de apotheek en elektrische apparaten bij elektronicazaken.

Bedrijven mogen chemisch afval alleen afvoeren als ze hiervoor een omgevingsvergunning hebben.

Kijk voor tips op de afvalscheidingswijzer of op de Cyclus app.

Gooi kapotte elektrische apparaten niet in de afvalcontainer. Lever deze apparaten gratis in bij het Grondstoffenplein. Vaak kunt u ook op andere plekken uw kapotte elektrische apparaten inleveren.  Bijvoorbeeld bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt. U betaalt een recyclingbijdrage als u energiezuinige lampen en elektrische apparaten koopt. Denk aan een tv, koelkast, wasmachine of een magnetron. Kijk voor tips op de afvalscheidingswijzer of op de Cyclus app.

Dit zijn inzamelstations die op verschillende plekken in Waddinxveen staan. Daar kunnen inwoners verschillende soorten klein afval weggooien. Bijvoorbeeld cartridges, batterijen, spaarlampen, CD’s /DVD’s, telefoons en adapters.

U vindt de Blipverts op de volgende plekken:

 • Koningin Wilheminaplein
 • Zuidplaslaan
 • Zuidplashof
 • Sterrenlaan/Poolster
 • Ieplaan/Lijsterbesstraat
 • Oude Dreef
 • Groensvoorde
 • Brederolaan/Bilderdijklaan

Heeft u bedrijfsafval? Dan bent u verplicht een contract af te sluiten met een bedrijf dat dit afval ophaalt. U sluit dan een contract af met een afvalinzamelaar of -verwerker.

U mag geen bedrijfsafval weggooien in ondergrondse containers of in een container aan huis.

De gemeente haalt geen bedrijfsafval op. 

In de Wet milieubeheer staan alle regels over afval. De volgende informatie is voor u belangrijk:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Waddinxveen.
Heeft u vragen over uw gemeentelijke belastingaanslag? Kijk dan op de website van de BSGR.
 
U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Wat kost het?  

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen. Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 mper perceel verwijderen. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding.
  Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.
  Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.
 • U meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat u gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als u klaar bent met de werkzaamheden, meldt u dit op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Gegevens die nodig zijn bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven. U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:
  • meer dan 35 masbesthoudend materiaal verwijdert
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Veel inwoners helpen mee Waddinxveen zwerfafvalvrij te houden. Wij waarderen de inzet van deze vrijwilligers enorm. Wilt u zich ook inzetten? Meldt u dan aan als vrijwilliger.

U ontvangt na uw aanmelding informatie en materialen (zoals handschoenen, hesje, knijper) voor het opruimen van het zwerfafval.

Samen zorgen we voor leefbare wijken!

Meldt u aan als vrijwilliger

Van augustus tot en met november 2023 gaan de Schone Buurt Coaches twee keer per week op pad in Waddinxveen. De coaches vertellen u meer over afval scheiden en de gevolgen van het dumpen van afval.