Voor het organiseren van een buurtbarbecue heeft u voortaan geen vergunning meer nodig en kunt u volstaan met het indienen van een melding. Mits uw buurtbarbecue voldoet aan de volgende  voorwaarden en algemene regels. (Zie: Hoe werkt het?)

Direct regelen

Vul meteen het meldingsformulier in

Als uw feest niet voldoet aan alle voorwaarden, er meer dan 150 deelnemers zijn of als u bijvoorbeeld de doorgang belemmert, gelden andere regels. U moet dan alsnog een evenementvergunning aanvragen.

Hoe werkt het?

Voorwaarden

 • er is een organisator;
 • er zijn maximaal 150 deelnemers aanwezig;
 • er blijft een doorgang vrij voor hulpdiensten en het openbaar vervoer;
 • er wordt geen doorgaande weg afgesloten;
 • er worden slechts kleine voorwerpen geplaatst met een oppervlakte van minder dan10 m2 per voorwerp;
 • de buurtbarbecue vindt tussen 09.00 en 24.00 uur plaats;
 • er  wordt geen (achtergrond)muziek gespeeld of gemaakt voor 09.00 uur en na 23.00 uur.

U kunt deze activiteit aanmelden via www.wijkplatformwaddinxveen.nl voor een eventuele bijdrage in de kosten.

Algemene regels

 1. Plaats uitsluitend (half)open partytenten van maximaal 10 m2 per stuk.
 2. Zet de voorwerpen die u plaats tenminste 5 meter uit elkaar en uit de bebouwing.
 3. Informeer omwonenden die niet betrokken zijn bij het feest tijdig.
 4. Alcoholhoudende drank mag worden genuttigd maar niet worden verkocht.
 5. De organisator ziet er op toe dat de openbare orde gehandhaafd blijft.
 6. Achtergrondmuziek is toegestaan tot 23.00 uur, voor zover omwonenden geen overlast ondervinden.
 7. Alle aanwijzingen van politie of andere toezichthouders dienen direct te worden opgevolgd.
 8. Na afloop dient de locatie opgeruimd en schoon opgeleverd te worden.
 9. Schade die ontstaat door de buurtbarbecue wordt op de organisator verhaald.

Ook zijn er voor barbecues brandveiligheidsvoorwaarden vastgesteld. Deze kunt u onderaan de pagina downloaden. Lees deze voorwaarden goed door.

Wat moet ik doen?

De buurtbarbecue moet u uiterlijk 7 werkdagen van tevoren melden bij de gemeente.

Via het meldingsformulier buurtbarbecue kunt u uw buurtbarbecue bij de gemeente melden.

Tips

Stimulering / ondersteuning buurtfeesten

In Waddinxveen worden veel buurtbarbecues / straatfeesten georganiseerd. De gemeente en wijkplatforms ondersteunen deze initiatieven, omdat dit de sociale cohesie in de straat/buurt vergroot. Er kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd. Ook hiervoor gelden wel voorwaarden en spelregels.
Meer informatie >>

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein

Brandveiligheidsvoorwaarden voor buurtbarbecue