Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Bezwaar bij gemeente: geen kosten.
Beroep bij de Rechtbank: u bent griffierecht verschuldigd.

Direct regelen

logo DigiD(externe link) logo eHerkenning(externe link)

Hou de volgende gegevens bij de hand:

 • Uw DigiD
  (voor particulieren)
 • Uw eHerkenningsgegevens
  (voor bedrijven of organisaties)

Dien online het bezwaar in

Bezwaar maken tegen de aanslagen gemeentelijke belastingen?

Met dit formulier kunt u geen bezwaar maken tegen de aanslagen gemeentelijke belastingen. Meer informatie vindt u op de website van de BSGR(externe link)
 

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaar.

Wat moet ik doen?

Stel eerst uw vragen aan uw contactpersoon. Komt u er niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. Dit mag ook direct, zonder dat u eerst contact hebt gehad met uw contactpersoon.

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • Dien het bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden, dit is de brief waarin het besluit staat. Als u uw bezwaar te laat indient, kunnen wij uw bezwaar niet in behandeling nemen.
 • Het besluit blijft bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • telefoonnummer en e-mailadres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat: stuur een kopie van het besluit mee met uw bezwaarschrift.
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Meer informatie

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan dan bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u bij de rechter beroep kunt indienen(externe link)
U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Bij bezwaarschriften tegen belastingaanslagen gelden andere termijnen.

Voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter

Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Kijk op de website(externe link) van de rechtbank voor informatie. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Het besluit van de gemeente blijft gelden tijdens de procedure van een voorlopige voorziening.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein