Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Bezwaar bij gemeente: geen kosten.
Beroep bij de Rechtbank: u bent griffierecht verschuldigd.

Direct regelen

logo DigiD logo eHerkenning

Hou de volgende gegevens bij de hand:

 • Uw DigiD
  (voor particulieren)
 • Uw eHerkenningsgegevens
  (voor bedrijven of organisaties)

Vul meteen het bezwaarformulier in

Let op:

Met dit formulier kunt u geen bezwaar maken tegen de aanslagen gemeentelijke belastingen of het taxatierapport OZB.
Meer informatie vindt u op de website van de BSGR
 

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

U kunt nu ook digitaal bezwaar indienen. Daarvoor heeft u wel DigiD (burgers) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Het bezwaarformulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Meer informatie

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan dan bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. 
U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Bij bezwaarschriften tegen belastingaanslagen gelden afwijkende termijnen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Chat met ons of kijk op Facebook of Twitter.

U kunt uw vraag ook stellen via ons contactformulier.

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein