Zuid -Holland bouwt circa 250.000 woningen vóór 2023

14 maart 2023, 18:30

Zuid-Hollandse bestuurders, waaronder wethouder Kerssies van Waddinxveen, en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben de regionale realisatieagenda’s, ook wel woondeals genoemd, ondertekend. Daarmee spreekt Zuid-Holland de ambitie uit om tussen 2022 tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. Dit zijn bijna net zoveel woningen als er nu al staan in de stad Den Haag. Van de nieuw te bouwen woningen zal twee derde betaalbaar zijn, waarvan de helft gebouwd wordt door de corporaties.

 
Een deel van de Zuid-Hollandse bestuurders, waaronder wethouder Kerssies, samen met minister Hugo de Jonge na ondertekening van de regionale realisatieagenda.

Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en de bevolking blijft toenemen. Gedeputeerde Anne Koning: “Zuid-Holland heeft al heel veel woningbouwplannen, meer dan genoeg om het aantal woningen te bouwen dat wij in oktober met het rijk hebben afgesproken. Laten we zorgen dat die woningen daadwerkelijk worden gebouwd. We hebben op dit moment te maken met grote uitdagingen. Namelijk een tekort aan mensen en middelen in de bouw, ingewikkelde procedures, het stikstofprobleem en het energie- en klimaatvraagstuk. We hebben elkaar keihard nodig om een antwoord te vinden op deze vraagstukken.”

Minister Hugo de Jonge: “Zuid-Holland levert met het bouwen van 250.000 woningen een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling om het woningtekort in Nederland op te lossen. We zorgen er samen voor dat betaalbaar wonen bereikbaar wordt voor iedereen. Want van alle nieuwbouw is 2/3 bedoeld voor het betaalbare segment. Iedere gemeente neemt hierin de eigen verantwoordelijkheid. Al kan de tegenwind hier aan de kust stormachtige vormen aannemen, we trotseren haar. Gewoon harder trappen.”

Een geschikte woning voor iedereen

Wethouder Kerssies: “Waddinxveen is de snelst groeiende gemeente van Nederland. Daarmee dragen we flink bij aan de regionale realisatieagenda. De komende jaren groeit de gemeente met zo’n 300 tot 400 woningen per jaar. Daarmee groeien we van 33.000 inwoners nu naar ruim 40.000 inwoners in 2030. De groei zit vooral in een aantal grote projecten binnen de gemeente, Park Triangel en de transformatie van de Noordkade. Maar ook kleinere inbreidingsprojecten leveren de komende jaren een bijdrage aan de groei. Een geschikte woning voor iedereen is een van de ambities van het college voor de komende bestuursperiode. We zijn ons ervan bewust dat het niet vanzelfsprekend is dat inwoners in hun eigen dorp een woning vinden. Met onze Woonzorgvisie werken we er hard aan dat iedereen een geschikte woning kan vinden en zich daarmee thuis blijft voelen in Waddinxveen.”

Gezamenlijke opgave met brede steun

In Zuid-Holland tekenen naast overheden ook woningcorporaties de bouwplannen. Daarnaast zijn er steunverklaringen van bouworganisaties, huurders, netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Bouwen in bestaand stedelijk gebied

Zuid-Holland bouwt zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied. Hiermee wordt optimaal gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en voorzieningen. Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Zuid-Holland ook op de aangewezen buiten stedelijke locaties.