Wel of geen kinderraad in Waddinxveen?

5 juli 2024, 10:38

Sinds 2019 hebben we een eigen kinderburgemeester, en sinds 2023 hebben we ook een kindercomité. Waarom? Omdat we kinderen al vroeg willen laten kennismaken met democratie en laten zien hoe de gemeente werkt. Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen op deze manier een belangrijke brug vormen tussen kinderen en de politiek.

Moeten we het kindercomité houden, of is een kinderraad een beter idee?

We hebben nu een kindercomité in onze gemeente, maar we willen graag onderzoeken of we misschien een kinderraad moeten hebben. Geef uw antwoord via Waddsup. U kunt deze korte vragenlijst invullen t/m maandag 15 juli 2024.

Wat is het verschil tussen een kindercomité en een kinderraad?

We leggen het graag uit!

Het kindercomité

Het kindercomité is een kleine groep kinderen die meedenkt en meehelpt bij verschillende taken en projecten. Ze geven advies over bepaalde onderwerpen en helpen bij evenementen. Dit is vaak de eerste stap om kinderen bij de politiek te betrekken. Ze leren zo op een speelse manier wat er allemaal komt kijken bij het werk van de gemeente.

  • Kindercomité: Klein en gericht op speciale projecten en evenementen. De eerste stap naar betrokkenheid bij de politiek.

De kinderraad

De kinderraad is een grotere groep kinderen die regelmatig bij elkaar komt om te vergaderen. Ze bespreken belangrijke onderwerpen, geven advies aan de gemeente en doen voorstellen voor verbeteringen. De kinderraad werkt vaak volgens een vast patroon en heeft een bredere rol in het gemeentelijk beleid.

  • Kinderraad: Groter en werkt volgens een vast patroon, met aandacht voor het beleid en hoe een gemeente werkt.

Wat doen we met de uitkomsten?

In de Programmabegroting 2024-2027 staat dat we onderzoeken of er een wens is voor een kinderraad. Het resultaat verwerken we in het onderzoek. Het onderzoek wordt begin 2025 gepresenteerd aan de gemeenteraad.