BSGR stuurt eind februari het aanslagbiljet gemeentebelastingen (WOZ)

24 februari 2023, 08:37

Eind februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2023. De gemeentebelastingen worden verzorgd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Op de aanslag staan verschillende soorten belastingen. Heeft u vragen over deze gemeentelijke belastingen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met BSGR via telefoonnummer 071 525 62 00 of vul het contactformulier in. Heeft u een DigiD-inlogcode? Dan kunt u meteen inloggen in MijnBSGR.

WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd door de gemeenten. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden maar ook stukken grond.

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning of bedrijfspand. Ook wel de verkoopwaarde genoemd. Voor het vaststellen van die waarde gebruiken wij een waardepeildatum. Dit betekent dat de BSGR kijkt naar wat uw woning of bedrijfspand waard was als u het op 1 januari van het voorgaande jaar verkocht had.

De WOZ-waarde is van invloed op verschillende belastingen. Zo bepaalt de WOZ-waarde hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en eigenwoningforfait via de inkomstenbelasting u moet betalen.