Deze pagina is verlopen.

Vragen en antwoorden opvang vluchtelingen

Normaal regelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de opvang van vluchtelingen. Maar omdat alle opvanglocaties vol zitten, zijn er nu veel te weinig plekken. Daarom heeft de staatssecretaris voor asiel en migratie, Eric van der Burg, de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd te helpen. 

Onze gemeente maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De Veiligheidsregio heeft onze gemeente gevraagd maximaal 150 vluchtelingen op te vangen van 1 oktober tot eind december met een mogelijke uitloop tot begin maart 2023. Het college van gemeente Waddinxveen wil de helpende hand bieden door de tennishal tijdelijk ter beschikking te stellen. Daarom hebben wij een crisisnoodopvanglocatie in de tennishal op sportpark De Sniep. 

Deze locatie stond leeg en is in beheer van de gemeente. De sporthal is ook groot genoeg om de groep vluchtelingen op te vangen. De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de leiding op de locatie.
 

De werkzaamheden om de tennishal geschikt te maken voor het verblijf van de groep vluchtelingen zijn klaar. Er zijn woonunits geplaatst met bedden. Ook zijn er douches, toiletten, tafels en stoelen geplaatst.   

De groep bestaat uit gezinnen: vaders, moeders en kinderen. Ze wachten op passende woonruimte. Deze mensen komen voornamelijk uit Afrikaanse landen als Syrië, Somalië en Eritrea.

Zij blijven van 1 oktober tot eind december met een mogelijke uitloop tot begin maart 2023. Daarna willen wij de tennishal klaarmaken om weer gebruikt te worden voor sport in het volgende schooljaar.

Nee, dat hoeft niet. Vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland worden overal in het land gehuisvest. Dit gebeurt zodra er een geschikte woning beschikbaar is. Wel heeft elke gemeente, dus ook Waddinxveen, de plicht om per jaar een aantal statushouders huisvesting aan te bieden. Voor Waddinxveen waren dit in het eerste half jaar van 2022 bijvoorbeeld 18 statushouders. Het kan zijn dat een aantal van de vluchtelingen uit de tennishal door het COA aangewezen wordt om in Waddinxveen te blijven.

De Veiligheidsregio Hollands Midden zorgt voor de leiding op de locatie. Daarnaast is er 24 uur per dag herkenbare beveiliging aanwezig. Een beveiligingsbedrijf dat hier ervaring mee heeft, verzorgt dit. Wij vinden het belangrijk dat de opvang voor zowel omwonenden als de vluchtelingen zo goed mogelijk verloopt. Verder zijn er 1 of 2 locatiehoofden. Zij bepalen wat er gebeurt op locatie. Zij regelen alles en zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels die gelden in de opvanglocatie.  

We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van deze vluchtelingen en voor de omwonenden. We maken van een sportgebouw dat er niet geschikt voor is opeens een slaap- en woongebouw. Dat vraagt om veiligheidsmaatregelen. Ook willen mensen soms naar binnen die daar niet horen. Die worden door de beveiliging tegengehouden.

U kunt uzelf aanmelden via www.vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl. Na het invullen van het aanmeldformulier neemt de coördinator van het vrijwilligerswerk contact met u op.

Wilt u op een andere manier een bijdrage leveren? Of een vraag stellen? Ook dan kunt u mailen naar vluchtelingen@waddinxveen.nl.
Houd ook deze pagina Vluchtelingen in de gaten voor meer informatie.

De Rijksoverheid betaalt deze opvang en alle kosten die erbij horen.  

Omwonenden hebben een brief ontvangen. Op dinsdag 6 september en donderdag 8 september zijn er informatieavonden georganiseerd waar bewoners vragen konden stellen. Deze bijeenkomsten kunt u terugkijken.

Kijk de informatiebijeenkomsten over de opvang van vluchtelingen in de tennishal terug. Klik op een datum en start de video.

Ook zijn er in oktober 2022 twee inloopspreekuren georganiseerd.

Via www.waddinxveen.nl/vluchtelingen houden wij u op de hoogte. Heeft u vragen, dan kunt u bellen naar 06 21 42 19 14.

Voor deze mensen is dagbesteding beschikbaar. De kinderen gaan naar school. De ouders krijgen ook les in taal. 

Er is een speciaal telefoonnummer om melding te maken van overlast, 06 21 42 19 14. U krijgt dan contact met het locatiehoofd die op dat moment in de tennishal is. 

Daarnaast blijft het belangrijk om de politie te bellen als u incidenten of onveilige situaties ziet. Dit kan via het algemene nummer 0900-8844. Noodsituaties meldt u via 112. Bij de tennishal is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig. U kunt overlast ook bij hen melden.

De kinderen gaan school, volwassenen krijgen taalles. Daarnaast is er ook dagbesteding voor de vluchtelingen in de tennishal of op andere plekken in Waddinxveen. Rondom de tennishal zullen meer verkeersbewegingen zijn. De mensen mogen tot 22:00 uur naar buiten. U zult de vluchtelingen ook in het centrum tegenkomen. 

Als u overlast ervaart, kunt u bellen naar 06 21 42 19 14. U krijgt dan contact met het locatiehoofd die op dat moment in de tennishal is. 

Daarnaast blijft het belangrijk om de politie te bellen als u incidenten of onveilige situaties ziet. Dit kan via het algemene nummer 0900 88 44. Noodsituaties meldt u via 112. Bij de tennishal is er 24 uur per dag beveiliging aanwezig. U kunt overlast ook bij hen melden.

Nee, omdat deze vluchtelingen over het algemeen geen zwemdiploma hebben. Ook is er een wachtlijst voor zwemles in Waddinxveen.

De ramen bovenin de bar van de tennishal dicht gemaakt. Hierdoor is inkijk in het zwembad niet meer mogelijk.

De kinderen zijn leerplichtig en een aantal krijgt al onderwijs in de regio. Het onderwijs voor alle kinderen is inmiddels geregeld. Voor de volwassenen is er taalles.