Heggewinde

Op Heggewinde 22a in Waddinxveen was voorheen de Bethelschool gevestigd. Dit schoolgebouw is al langere tijd niet meer in gebruik. Wayland Real Estate heeft nu een plan ontwikkeld voor deze locatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2023 ingestemd met het ontwerpplan. Het bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan zijn digitaal te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl, nr. NL.IMRO.0627.BPheggewinde22a-0301 of via het www.omgevingsloket.nl.

Ruimte voor 30 appartementen en maatschappelijke voorzieningen

Het plan heeft een divers woonprogramma met in totaal 30 nieuwe appartementen. Van de 30 appartementen komen er 9 sociale huurwoningen, 5 betaalbare koopappartementen, 5 middeldure koopappartementen en 11 appartementen in de categorie dure koop. Naast koop- en huurappartementen is er in het nieuwe gebouw ook 200 vierkante meter ruimte beschikbaar voor maatschappelijke doelen.

Het stedenbouwkundig plan laat zien hoe het project eruit komt te zien

Naast het ontwerpbestemmingsplan is er ook een stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan vormt een toetsingskader voor de uiteindelijke uitvoering. Zo zijn er afspraken gemaakt over onder andere de uitstraling van het nieuwe gebouw.

schets toekomstige appartementencomplex Heggewinde: aan de voorkant liggen groene planten, het gebouw bestaat uit 3 blokken, 2 met een puntdak en 1 met een plat dak.  Voor en naast het pand staan grote bomen
Op de afbeelding staat een tekening uit het stedenbouwkundig plan. De tekening laat een schets zien van het toekomstige appartementencomplex met 3-5 verdiepingen, omringd door een wandelpad met bomen.