Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, 2023 week 15

Op 29 maart heeft de raad de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Waddinxveen 2023 vastgesteld.

De verordening treedt de dag na bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2023 in werking.