Verleende APV vergunningen, 2024 week 10

Rectificatie publicatie melding inrit, 2024 week 9

Op woensdag 28 februari 2024 is op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd over de goedkeuring van drie inritten aan het Otto-erf. Per abuis is in de publicatie de verkeerde straatnaam opgenomen. In de publicatie wordt gesproken over Ottoweg.

De goedkeuring melding inrit betreft:

De overige informatie uit de publicatie van 28 februari 2024 blijft ongewijzigd.