Verleende APV-vergunningen 2023, week 33

De volgende vergunningen zijn verzonden:

Evenementenvergunning

  • Evenementvergunning is verleend aan de Hervormde Gemeente Waddinxveen voor het evenement Tentevangelisatieweek 2023. Het evenement vindt plaats op het grasveld aan het Zonnehof en de Wingerd d.d. 15, 16 en 17 augustus 2023 van 08:00 uur tot 22:00 uur. Op zondag 20 augustus vindt er op de locatie Zonnehof van 10:30 uur tot 12:00 uur een openluchtdienst plaats.
  • Evenementvergunning is verleend aan SC Antilope voor de 54e Langs de Gouweloop d.d. 1 oktober 2023 van 13:00 uur tot 15:30 uur. De start- en finishlocatie is op het Gouweplein (hoek Promenade).

Uitrit

  • Wijziging uitrit Tweede Bloksweg 30
  • Verplaatsing en verbreding uitrit Otweg 5

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement

Heeft u geluidsoverlast? U kunt hierover contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Tel. 088-333555.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken (zie kader ‘Bezwaar of beroep’).