Verkoop stuk grond snippergroen grenzend aan de achtertuinen van de percelen Klaverveld 4 tot en met 8, 2023 week 07

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen: drie stukken grond (snippergroen) grenzend aan de achtertuinen van de percelen Klaverveld 4 tot en met 8, elk stuk grond ter grootte van ongeveer 15m2. De drie te verkopen stukken grond zijn aangegeven op het bij de publicatie behorende kaartje.

U vindt de publicatie met bijbehorende stukken vanaf donderdag 16 februari 2023 op www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Johannes, e-mailadres: c.johannes@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel grond snippergroen grenzend aan de achtertuinen van de percelen Klaverveld 4 tot en met 8”.