Rectificatie publicatie ontwerpbestemmingsplan De Passage, 2023 week 47

Op woensdag 8 november is in Hart van Holland en op www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd over het ontwerpbestemmingsplan De Passage. Vanaf donderdag 9 november zou het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken (incl. ontwerpbesluit hogere waarden) ter inzage liggen.

Helaas was het niet mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.bpDePassage2023-0301) zichtbaar te krijgen door een publicatiefout. Dit probleem is verholpen en het plan is nu wel zichtbaar. Daarom ligt het ontwerpbestemmingsplan (incl. ontwerpbesluit hogere waarden) ter inzage van 23 november 2023 tot en met 3 januari 2024.