Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete (Plasweg 20 en 20a) week 52, 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete (Plasweg 20 en 20a).

Het ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete

Initiatiefnemers willen een woonhof maken op het agrarische perceel achter de bestaande bedrijfswoning aan Plasweg 20. Park Polderstaete zal bestaan uit 15 vrijstaande woningen. Aansluitend aan Park Polderstaete zal (een deel van) het recreatiegebied de Vredenburghzone worden gerealiseerd. Om dit plan waar te kunnen maken dient de bestemming ‘agrarisch’ omgezet te worden naar ‘wonen’ en ‘recreatie’. De bestaande bedrijfswoning aan Plasweg 20 wordt bij het bestemmingsplan betrokken en krijgt ook de bestemming ‘wonen’, aangezien de woning niet meer als bedrijfswoning nodig is. Het ontwerpbestemmingsplan Park Polderstaete (Plasweg 20 en 20a) maakt de bouw van deze 15 woningen aan de Plasweg en een natuur- en recreatiegebied mogelijk.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken?

U kunt vanaf 28 december 2023 het ontwerpbestemmingsplan bekijken.
Dit kan op de volgende manieren;

  • Via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code; NL.IMRO.0627.BPplasweg20a-0301);
  • Tijdens openingstijden van de Publiekbalie van het gemeentehuis, Beukenhof 1 in Waddinxveen.

U kunt tot en met 8 februari 2024 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 8 februari 2024 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerp bestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Plasweg 20(a)’.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw G. Versteeg via mail g.versteeg@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Versteeg.