Deze pagina is verlopen.

Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 61, 2023 week 17

B&W hebben op 18 april 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 61.

Tweede bouwvlak op perceel Noordeinde 61

Op het perceel Noordeinde 61 staat een vrijstaande woning. De woning is verouderd en vraagt een grote investering om deze te laten voldoen aan de huidige eisen. Deze investeringen staan niet in verhouding tot het rendement gezien de huidige staat van de woning. De eigenaar is van plan de woning te slopen en hiervoor in de plaats twee duurzame vrijstaande woningen terug te bouwen. Dit bestemmingsplan maakt de voorgenomen ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk.

Vanaf 27 april 2023 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u hier de verbeelding en de regels die erbij horen. Hier is ook het ontwerpbesluit Hogere Waarden te vinden, dit ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingplan ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.Noordeinde61-0301).

U kunt tot en met 7 juni 2023 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 7 juni 2023 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Schrijf in uw brief bij het onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 61’. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen of meer informatie? Neem dan contact op met de heer Van der Starre via k.vanderstarre@waddinxveen.nl of telefonisch via 14 0182.