Ontwerpbestemmingsplan Kromme Esse 4b, 2023 week 51

B&W maken bekend dat zij op 12 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kromme Esse 4b.

Plan voor de Kromme Esse 4b

Op Kromme Esse 4b is een sierteeltbedrijf gevestigd. Dit bedrijf maakt onderdeel uit van Bremmer Boomkwekerijen aan de Kromme Esse 6d. De eigenaar is van plan om een nieuwe bedrijfshal met kantoorruimte te bouwen waar nu nog een verouderde kas en een loods staan. Dit zorgt voor een verbetering van de bedrijfsvoering op deze locatie. Vrachtwagens bereiken nu makkelijker de bedrijfshal. In het plan is rekening gehouden met de doorzichten vanaf de Kromme Esse 4b naar de polder Bloemendaal en haar natuur- en landschapswaarden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Via de website van de gemeente kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken

Vanaf 21 december 2023 kunt u op www.officielebekendmakingen.nl het ontwerpbestemmingsplan en de stukken vinden met een uitgebreide uitleg op het plan. Ook vindt u op de website de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0627.BPKrommeEsse4b-0301).

U kunt tot en met 1 februari 2024 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 1 februari 2024 schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U stuurt uw brief naar de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kromme Esse 4b’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Vriezema via i.vriezema@waddinxveen.nl of telefonisch via 140182. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.