Ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 2, week 52 2023

B&W maken bekend dat zij op 19 december 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 2.

Het ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 2

De initiatiefnemer wenst het bedrijf Stadium Grow Lightning (SGL) te huisvesten aan de Abr. Kroesweg 2. Er is behoefte aan een kantoor met werkplekken, werkplaats, en teelt- en boogkassen. Om dit mogelijk te maken is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het bedrijf past wat betreft de activiteiten in de omgeving. Het perceel wordt groen ingepast en er worden voldoende parkeerplekken aangelegd op eigen terrein.

Inzage

U kunt tot en met 8 februari 2024 reageren op het ontwerpbestemmingsplan

U kunt tot en met 8 februari 2024 bij voorkeur schriftelijk of mondeling uw zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt uw brief sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Benoem in de aanhef van uw brief ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Abr. Kroesweg 2. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik (w.verkaik@waddinxveen.nl) of telefonisch via 14 0182).

Voor meer informatie over deze publicatie en het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer W. Verkaik