Ontheffing geluid Prins Bernhardlaan 2, 2024 week 27

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 20 juni 2024 een aanvraag ontvangen om andere geluidsvoorschriften toe te mogen passen. Het gaat over een ontheffing geluid voor werkzaamheden en bouwen van het zorgcentrum Souburgh Waddinxveen op de locatie Prins Bernhardlaan 2. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2024-00013224. De werkzaamheden zijn aangevraagd voor de periode van maandag 19 augustus tot en met maandag 16 september van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Procedure

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. U kunt nu geen bezwaar maken. Als het besluit op deze aanvraag is genomen, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.