Ontheffing geluid N207 t.h.v. Noord Ringdijk 15

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 20 februari 2024 een aanvraag ontvangen om andere geluidsvoorschriften toe te mogen passen. Het gaat over ontheffing geluidshinder asfaltwerkzaamheden N207 ter hoogte van de locatie Noord Ringdijk 15, 2841LJ Moordrecht. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2024-00004353. De werkzaamheden zijn aangevraagd (ook gedurende de avond- en nachtperiode) van maandag 15 juli vanaf 07:00 uur tot maandag 22 juli om 06:00 uur.

Procedure voor ontheffing geluid

Nadat de aanvragen ontheffing geluid zijn beoordeeld, neemt de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het besluit wordt bekendgemaakt in het online Gemeenteblad. U kunt nu geen bezwaar maken. Als het besluit op deze aanvraag is genomen, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Geluid en Lucht van de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 54 50 000.