Milieu, 2023 week 51

Melding activiteitenbesluit

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Nesse 20: oprichten restaurant (publicatie 14-12-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.