Milieu, 2023 week 47

Melding incidentele festiviteit Sniepweg 13E

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen op 25 oktober 2023 een melding ontvangen voor het houden van een festiviteit op de locatie Sniepweg 13E. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2023-00017240. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.

Melding activiteitenbesluit

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Promenade 5: oprichten bedrijf in verkoop van food en non-food-artikelen (publicatie 14-11-2023);
  • Gouweplein 5: uitbreiden bedrijfsruimte en verplaatsen van keuken (publicatie 20-11-2023).

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.