Melding incidentele festiviteiten, 2024 week 26

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens gemeente Waddinxveen 3 meldingen ontvangen voor:

  • Het houden van een festiviteit op 11 juli 2024 op de locatie Alberdingk Thijmlaan 2B (ontvangen op 10 juni 2024, kenmerk 2024-00012371).
  • Het houden van een festiviteit op 12 juli 2024 op de locatie Alberdingk Thijmlaan 2B (ontvangen op 10 juni 2024, kenmerk 2024-00012373).
  • Het houden van een festiviteit op 30 juni 2024 op de locatie Sniepweg 13E (ontvangen op 14 juni, kenmerk 2024-00012770).

Deze meldingen hebben betrekking op de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeente Waddinxveen. Tegen deze meldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.